LĐLĐ tỉnh Hòa Bình tập huấn quản lý đoàn viên bằng hệ thống phần mềm

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cương - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hòa Bình - phát biểu tại hội nghị tập huấn.
Đồng chí Nguyễn Mạnh Cương - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hòa Bình - phát biểu tại hội nghị tập huấn.
Đồng chí Nguyễn Mạnh Cương - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hòa Bình - phát biểu tại hội nghị tập huấn.
Lên top