LĐLĐ tỉnh Hòa Bình phối hợp tặng áo phao cho con của công nhân

Cán bộ, đoàn viên của LĐLĐ tỉnh Hòa Bình hướng dẫn các em học sinh mặc áo phao.
Cán bộ, đoàn viên của LĐLĐ tỉnh Hòa Bình hướng dẫn các em học sinh mặc áo phao.
Cán bộ, đoàn viên của LĐLĐ tỉnh Hòa Bình hướng dẫn các em học sinh mặc áo phao.
Lên top