LĐLĐ tỉnh Hoà Bình: Đẩy mạnh cải tiến công nghệ trong các doanh nghiệp

Mô tả sáng kiến “Cải tiến hệ thống cung cấp dịch vụ đánh bóng cho máy gia công thấu kính” của Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Nghiên cứu Kỹ thuật R Việt Nam Nguyễn Long. Ảnh: Bảo Hân
Mô tả sáng kiến “Cải tiến hệ thống cung cấp dịch vụ đánh bóng cho máy gia công thấu kính” của Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Nghiên cứu Kỹ thuật R Việt Nam Nguyễn Long. Ảnh: Bảo Hân
Mô tả sáng kiến “Cải tiến hệ thống cung cấp dịch vụ đánh bóng cho máy gia công thấu kính” của Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Nghiên cứu Kỹ thuật R Việt Nam Nguyễn Long. Ảnh: Bảo Hân
Lên top