LĐLĐ tỉnh Hòa Bình: Đẩy mạnh các hoạt động học tập trong CBCCVC, NLĐ

Buổi ký kết chương trình phối hợp giữa LĐLĐ tỉnh Hòa Bình và Hội Khuyến học tỉnh. Ảnh: P.V
Buổi ký kết chương trình phối hợp giữa LĐLĐ tỉnh Hòa Bình và Hội Khuyến học tỉnh. Ảnh: P.V
Buổi ký kết chương trình phối hợp giữa LĐLĐ tỉnh Hòa Bình và Hội Khuyến học tỉnh. Ảnh: P.V
Lên top