LĐLĐ tỉnh Hòa Bình có thêm một Phó Chủ tịch

Các đồng chí trong Thường vụ LĐLĐ tỉnh chúc mừng đồng chí Phó Chủ tịch. Ảnh: M.C
Các đồng chí trong Thường vụ LĐLĐ tỉnh chúc mừng đồng chí Phó Chủ tịch. Ảnh: M.C
Các đồng chí trong Thường vụ LĐLĐ tỉnh chúc mừng đồng chí Phó Chủ tịch. Ảnh: M.C
Lên top