LĐLĐ tỉnh Hậu Giang và LĐLĐ tỉnh Thái Bình: 133.100 đoàn viên CĐ và CNVCLĐ cài đặt Bluezone

Công nhân lao động tỉnh Thái Bình cài đặt phần mềm Bluezone. Ảnh: Bá Mạnh
Công nhân lao động tỉnh Thái Bình cài đặt phần mềm Bluezone. Ảnh: Bá Mạnh
Công nhân lao động tỉnh Thái Bình cài đặt phần mềm Bluezone. Ảnh: Bá Mạnh
Lên top