LĐLĐ tỉnh Hậu Giang: Trao 590 suất học bổng nhân năm học mới