LĐLĐ tỉnh Hậu Giang tổ chức bồi dưỡng cán bộ công đoàn

Bà Lê Thị Thanh Lam - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hậu Giang - đang tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn. Ảnh: TL
Bà Lê Thị Thanh Lam - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hậu Giang - đang tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn. Ảnh: TL
Bà Lê Thị Thanh Lam - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hậu Giang - đang tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn. Ảnh: TL
Lên top