LĐLĐ tỉnh Hậu Giang: Hơn 1,2 tỉ đồng hỗ trợ cho học sinh nghèo, học giỏi

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Hậu Giang trao quà cho các em học sinh.
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Hậu Giang trao quà cho các em học sinh.
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Hậu Giang trao quà cho các em học sinh.