LĐLĐ tỉnh Hậu Giang: Báo cáo nhanh kết quả Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Bà Lê Thị Thanh Lam – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hậu Giang phát biểu tại hội nghị.
Bà Lê Thị Thanh Lam – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hậu Giang phát biểu tại hội nghị.
Bà Lê Thị Thanh Lam – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hậu Giang phát biểu tại hội nghị.
Lên top