LĐLĐ tỉnh Hải Dương yêu cầu CNVCLĐ không ra khỏi nhà khi không cần thiết

LĐLĐ tỉnh Hải Dương yêu cầu CNVCLĐ không ra khỏi nhà khi không cần thiết để bảo đảm quy định phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh minh họa: N.V.C
LĐLĐ tỉnh Hải Dương yêu cầu CNVCLĐ không ra khỏi nhà khi không cần thiết để bảo đảm quy định phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh minh họa: N.V.C
LĐLĐ tỉnh Hải Dương yêu cầu CNVCLĐ không ra khỏi nhà khi không cần thiết để bảo đảm quy định phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh minh họa: N.V.C
Lên top