LĐLĐ tỉnh Hải Dương yêu cầu CNVCLĐ không lơ là phòng dịch COVID-19

Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương yêu cầu các cấp công đoàn, CNVCLĐ không chủ quan, lơ là trong phòng chống dịch COVID-19. Ảnh Diệu Thúy
Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương yêu cầu các cấp công đoàn, CNVCLĐ không chủ quan, lơ là trong phòng chống dịch COVID-19. Ảnh Diệu Thúy
Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương yêu cầu các cấp công đoàn, CNVCLĐ không chủ quan, lơ là trong phòng chống dịch COVID-19. Ảnh Diệu Thúy
Lên top