LĐLĐ tỉnh Hải Dương thăm hỏi gia đình đoàn viên bị tai nạn giao thông

Đồng chí Mai Xuân Anh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hải Dương (ngoài cùng bên trái) động viên gia đình đoàn viên bị tai nạn giao thông. Ảnh: CĐHD
Đồng chí Mai Xuân Anh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hải Dương (ngoài cùng bên trái) động viên gia đình đoàn viên bị tai nạn giao thông. Ảnh: CĐHD
Đồng chí Mai Xuân Anh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hải Dương (ngoài cùng bên trái) động viên gia đình đoàn viên bị tai nạn giao thông. Ảnh: CĐHD
Lên top