LĐLĐ tỉnh Hải Dương tặng khẩu trang, sát khuẩn tay cho công nhân lao động

LĐLĐ tỉnh Hải Dương tặng hơn 800 khẩu trang cho CNLĐ 2 doanh nghiệp thuộc huyện Thanh Hà. Ảnh Diệu Thuý
LĐLĐ tỉnh Hải Dương tặng hơn 800 khẩu trang cho CNLĐ 2 doanh nghiệp thuộc huyện Thanh Hà. Ảnh Diệu Thuý
LĐLĐ tỉnh Hải Dương tặng hơn 800 khẩu trang cho CNLĐ 2 doanh nghiệp thuộc huyện Thanh Hà. Ảnh Diệu Thuý
Lên top