LĐLĐ tỉnh Hải Dương: Phát triển hơn 14.500 đoàn viên Công đoàn năm 2020

Ông Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (giữa) - trao Cờ thi đua đơn vị xuất sắc cho các tập thể. Ảnh: Diệu Thúy
Ông Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (giữa) - trao Cờ thi đua đơn vị xuất sắc cho các tập thể. Ảnh: Diệu Thúy
Ông Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (giữa) - trao Cờ thi đua đơn vị xuất sắc cho các tập thể. Ảnh: Diệu Thúy
Lên top