LĐLĐ tỉnh Hải Dương: Mạnh tay thu hồi nợ đọng bảo hiểm

LĐLĐ tỉnh Hải Dương tổ chức đối thoại về BHXH với CNLĐ Cty TNHH giày Panta (Bình Giang). Ảnh: D.T
LĐLĐ tỉnh Hải Dương tổ chức đối thoại về BHXH với CNLĐ Cty TNHH giày Panta (Bình Giang). Ảnh: D.T