LĐLĐ tỉnh Hải Dương: Khánh thành nhà “Mái ấm CĐ” cho đoàn viên

Đại diện LĐLĐ tỉnh trao tiền hỗ trợ xây nhà cho gia đình anh Lên. Ảnh: D.T
Đại diện LĐLĐ tỉnh trao tiền hỗ trợ xây nhà cho gia đình anh Lên. Ảnh: D.T
Đại diện LĐLĐ tỉnh trao tiền hỗ trợ xây nhà cho gia đình anh Lên. Ảnh: D.T
Lên top