LĐLĐ tỉnh Hải Dương: Giúp CNVCLĐ phòng tránh tai nạn giao thông

LĐLĐ tỉnh Hải Dương phối hợp với CĐ các KCN tuyên truyền và phát tờ gấp tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho CNLĐ Cty TNHH LEO Việt Nam. Ảnh: D.T
LĐLĐ tỉnh Hải Dương phối hợp với CĐ các KCN tuyên truyền và phát tờ gấp tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho CNLĐ Cty TNHH LEO Việt Nam. Ảnh: D.T
LĐLĐ tỉnh Hải Dương phối hợp với CĐ các KCN tuyên truyền và phát tờ gấp tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho CNLĐ Cty TNHH LEO Việt Nam. Ảnh: D.T
Lên top