LĐLĐ tỉnh Hải Dương: Giúp 10 lao động được trở lại làm việc