Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

LĐLĐ tỉnh Hải Dương có Chủ tịch mới