LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19

Lãnh đạo LĐLĐ Hà Tĩnh tham gia ủng hộ phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Mai Anh.
Lãnh đạo LĐLĐ Hà Tĩnh tham gia ủng hộ phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Mai Anh.
Lãnh đạo LĐLĐ Hà Tĩnh tham gia ủng hộ phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Mai Anh.
Lên top