LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh trao hỗ trợ làm 3 nhà Mái ấm Công đoàn

Trao hỗ trợ làm nhà Mái ấm Công đoàn cho cô Vân.
Trao hỗ trợ làm nhà Mái ấm Công đoàn cho cô Vân.
Trao hỗ trợ làm nhà Mái ấm Công đoàn cho cô Vân.
Lên top