LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh trao hỗ trợ đoàn viên bị thiệt hại do lũ lụt

Đồng chí Nguyễn Văn Danh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh trao quà hỗ trợ cho đoàn viên Nguyễn Phúc Nhuận - thuộc Công đoàn Công ty CP Quản lý công trình đô thị Hà Tĩnh bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Ảnh: CĐ.
Đồng chí Nguyễn Văn Danh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh trao quà hỗ trợ cho đoàn viên Nguyễn Phúc Nhuận - thuộc Công đoàn Công ty CP Quản lý công trình đô thị Hà Tĩnh bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Ảnh: CĐ.
Đồng chí Nguyễn Văn Danh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh trao quà hỗ trợ cho đoàn viên Nguyễn Phúc Nhuận - thuộc Công đoàn Công ty CP Quản lý công trình đô thị Hà Tĩnh bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Ảnh: CĐ.
Lên top