LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh tích cực chăm lo lợi ích đoàn viên

LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh được nhận Cờ thi đua xuất sắc của Tổng LĐLĐVN tại lễ phát động Tháng Công nhân chiều ngày 26.4. Ảnh: Trần Tuấn.
LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh được nhận Cờ thi đua xuất sắc của Tổng LĐLĐVN tại lễ phát động Tháng Công nhân chiều ngày 26.4. Ảnh: Trần Tuấn.
LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh được nhận Cờ thi đua xuất sắc của Tổng LĐLĐVN tại lễ phát động Tháng Công nhân chiều ngày 26.4. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top