LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh tặng quà cho cán bộ Công đoàn hoàn cảnh khó khăn

LĐLĐ Hà Tĩnh tặng quà cho cán bộ Công đoàn ở huyện Can Lộc. Ảnh: CĐ
LĐLĐ Hà Tĩnh tặng quà cho cán bộ Công đoàn ở huyện Can Lộc. Ảnh: CĐ
LĐLĐ Hà Tĩnh tặng quà cho cán bộ Công đoàn ở huyện Can Lộc. Ảnh: CĐ
Lên top