LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh tặng áo dài cho nữ công nhân

Đồng chí Lê Thị Hải Yến - Phó Chủ tịch LĐLĐ Hà Tĩnh tặng áo dài cho nữ công nhân lao động. Ảnh: Ái Chi.
Đồng chí Lê Thị Hải Yến - Phó Chủ tịch LĐLĐ Hà Tĩnh tặng áo dài cho nữ công nhân lao động. Ảnh: Ái Chi.
Đồng chí Lê Thị Hải Yến - Phó Chủ tịch LĐLĐ Hà Tĩnh tặng áo dài cho nữ công nhân lao động. Ảnh: Ái Chi.
Lên top