LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh ký kết phối hợp với Ban Thi đua khen thưởng Hà Tĩnh

LĐLĐ Hà Tĩnh ký kết chương trình hợp tác với Ban Thi đua  Khen thưởng tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: CĐ.
LĐLĐ Hà Tĩnh ký kết chương trình hợp tác với Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: CĐ.
LĐLĐ Hà Tĩnh ký kết chương trình hợp tác với Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: CĐ.
Lên top