LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh ký kết phối hợp đỡ đầu địa phương xây dựng nông thôn mới

LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ xã Kỳ Phú 50 triệu đồng xây dựng NTM. Ảnh: PV
LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ xã Kỳ Phú 50 triệu đồng xây dựng NTM. Ảnh: PV
LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ xã Kỳ Phú 50 triệu đồng xây dựng NTM. Ảnh: PV
Lên top