LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh khen thưởng nhiều thí sinh đạt giải các cuộc thi

LĐLĐ Hà Tĩnh khen thưởng 2 thí sinh đạt giải cao tại 2 cuộc thi. Ảnh: Mai Anh.
LĐLĐ Hà Tĩnh khen thưởng 2 thí sinh đạt giải cao tại 2 cuộc thi. Ảnh: Mai Anh.
LĐLĐ Hà Tĩnh khen thưởng 2 thí sinh đạt giải cao tại 2 cuộc thi. Ảnh: Mai Anh.
Lên top