LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ đoàn viên và tuyến đầu chống dịch 383 triệu đồng

LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh trao hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo. Ảnh: TT
LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh trao hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo. Ảnh: TT
LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh trao hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo. Ảnh: TT
Lên top