LĐLĐ tỉnh Hà Nam: Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên

Đồng chí Trịnh Văn Bừng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh chúc mừng đồng chí Bí thư Chi bộ.
Đồng chí Trịnh Văn Bừng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh chúc mừng đồng chí Bí thư Chi bộ.
Đồng chí Trịnh Văn Bừng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh chúc mừng đồng chí Bí thư Chi bộ.
Lên top