LĐLĐ tỉnh Hà Nam: Trao “Mái ấm Công đoàn” cho 2 nữ đoàn viên

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà Mái ấm công đoàn cho chị Trần Thị Sinh, công nhân Công ty may Phú Lộc, tại xóm Vĩnh Hảo, thôn Đồng Tâm, xã La Sơn, Bình Lục.
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà Mái ấm công đoàn cho chị Trần Thị Sinh, công nhân Công ty may Phú Lộc, tại xóm Vĩnh Hảo, thôn Đồng Tâm, xã La Sơn, Bình Lục.
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà Mái ấm công đoàn cho chị Trần Thị Sinh, công nhân Công ty may Phú Lộc, tại xóm Vĩnh Hảo, thôn Đồng Tâm, xã La Sơn, Bình Lục.
Lên top