LĐLĐ tỉnh Hà Nam: Trao hỗ trợ cho gia đình CN có con phải mổ tim

Đồng chí Phạm Văn Quý, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Nam trao hỗ trợ tới gia đình chị Nguyễn Thị Lý. Ảnh: PV
Đồng chí Phạm Văn Quý, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Nam trao hỗ trợ tới gia đình chị Nguyễn Thị Lý. Ảnh: PV
Đồng chí Phạm Văn Quý, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Nam trao hỗ trợ tới gia đình chị Nguyễn Thị Lý. Ảnh: PV
Lên top