LĐLĐ tỉnh Hà Nam trao 500 áo ấm cho con của lao động nghèo

LĐLĐ tỉnh Hà Nam đã tặng các cháu là con CNLĐ nghèo áo ấm.
LĐLĐ tỉnh Hà Nam đã tặng các cháu là con CNLĐ nghèo áo ấm.
LĐLĐ tỉnh Hà Nam đã tặng các cháu là con CNLĐ nghèo áo ấm.
Lên top