Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

LĐLĐ tỉnh Hà Nam: Tập huấn kỹ năng thương lượng thỏa ước lao động tập thể