LĐLĐ tỉnh Hà Nam ký kết giao ước thi đua năm 2021

Đại diện khối thi đua các Công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức tỉnh, Công đoàn các KCN tỉnh Hà Nam ký giao ước thi đua năm 2021. Ảnh: CTV
Đại diện khối thi đua các Công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức tỉnh, Công đoàn các KCN tỉnh Hà Nam ký giao ước thi đua năm 2021. Ảnh: CTV
Đại diện khối thi đua các Công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức tỉnh, Công đoàn các KCN tỉnh Hà Nam ký giao ước thi đua năm 2021. Ảnh: CTV
Lên top