LĐLĐ tỉnh Hà Nam: Hội nghị tuyên truyền Đại hội Công đoàn

Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.
Lên top