LĐLĐ tỉnh Hà Giang: Tặng quà cho CNLĐ Hợp tác xã Lâm Thành

Ông Trần Văn Minh - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Giang (đứng giữa) trao quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn của HTX Lâm Thành.
Ông Trần Văn Minh - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Giang (đứng giữa) trao quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn của HTX Lâm Thành.
Ông Trần Văn Minh - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Giang (đứng giữa) trao quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn của HTX Lâm Thành.
Lên top