Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

LĐLĐ tỉnh Hà Giang: Đánh giá trình độ của công nhân lao động