Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

LĐLĐ tỉnh Gia Lai thực hiện tốt công tác an sinh - xã hội