LĐLĐ tỉnh Gia Lai: Ký kết chương trình phúc lợi về khám chữa bệnh

Đại diện Công đoàn Khu kinh tế tỉnh và bệnh viện Mắt Cao Nguyên ký thỏa thuận hợp tác. Ảnh TA
Đại diện Công đoàn Khu kinh tế tỉnh và bệnh viện Mắt Cao Nguyên ký thỏa thuận hợp tác. Ảnh TA
Đại diện Công đoàn Khu kinh tế tỉnh và bệnh viện Mắt Cao Nguyên ký thỏa thuận hợp tác. Ảnh TA
Lên top