LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp: Tích cực vận động CBCNV ủng hộ Quỹ “Mái ấm công đoàn”