LĐLĐ tỉnh Đồng Nai thăm tặng quà lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID-19

Ông Nông Văn Dũng - Phó chủ tịch thường trực LĐLĐ tỉnh Đồng Nai (góc phải) - trao quà cho lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID-19. Ảnh: Hà Anh Chiến
Ông Nông Văn Dũng - Phó chủ tịch thường trực LĐLĐ tỉnh Đồng Nai (góc phải) - trao quà cho lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID-19. Ảnh: Hà Anh Chiến
Ông Nông Văn Dũng - Phó chủ tịch thường trực LĐLĐ tỉnh Đồng Nai (góc phải) - trao quà cho lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID-19. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lên top