LĐLĐ tỉnh Đồng Nai thăm hỏi và hỗ trợ gia đình hiệp sĩ Nguyễn Hoàng Nam

Ông Tăng Quốc Lập - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Nai (áo xanh) thăm hỏi, động viên gia đình hiệp sĩ Nguyễn Hoàng Nam.
Ông Tăng Quốc Lập - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Nai (áo xanh) thăm hỏi, động viên gia đình hiệp sĩ Nguyễn Hoàng Nam.
Ông Tăng Quốc Lập - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Nai (áo xanh) thăm hỏi, động viên gia đình hiệp sĩ Nguyễn Hoàng Nam.
Lên top