LĐLĐ tỉnh Đồng Nai phòng, chống dịch COVID-19: Tổ chức Tết Sum vầy thành nhiều điểm nhỏ

Ông Tăng Quốc Lập - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Nai - tặng quà cho người lao động trong chương trình “Tết Sum vầy” (thời điểm chưa xảy ra dịch bệnh COVID-19). Ảnh: Hà Anh Chiến
Ông Tăng Quốc Lập - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Nai - tặng quà cho người lao động trong chương trình “Tết Sum vầy” (thời điểm chưa xảy ra dịch bệnh COVID-19). Ảnh: Hà Anh Chiến
Ông Tăng Quốc Lập - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Nai - tặng quà cho người lao động trong chương trình “Tết Sum vầy” (thời điểm chưa xảy ra dịch bệnh COVID-19). Ảnh: Hà Anh Chiến
Lên top