LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đề nghị ưu tiên vaccine cho công nhân

Xét nghiệm cho công nhân tại xã Thạnh Phú, Vĩnh Cửu, Đồng Nai. Ảnh: Hoàn Lê
Xét nghiệm cho công nhân tại xã Thạnh Phú, Vĩnh Cửu, Đồng Nai. Ảnh: Hoàn Lê
Xét nghiệm cho công nhân tại xã Thạnh Phú, Vĩnh Cửu, Đồng Nai. Ảnh: Hoàn Lê
Lên top