LĐLĐ tỉnh Đồng Nai cần tiếp tục làm tốt nhiệm vụ chăm lo cho người lao động

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Hà Anh Chiến
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Hà Anh Chiến
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lên top