LĐLĐ tỉnh Điện Biên phối hợp tuyên truyền với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

LĐLĐ tỉnh Điện Biên và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Điện Biên ký chương trình phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2018- 2023.
LĐLĐ tỉnh Điện Biên và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Điện Biên ký chương trình phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2018- 2023.
LĐLĐ tỉnh Điện Biên và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Điện Biên ký chương trình phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2018- 2023.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top