LĐLĐ tỉnh Điện Biên ký giao ước thi đua Khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ VN tỉnh Điện Biên và các đoàn thể tỉnh ký kết giao ước thi đua năm 2018.
Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ VN tỉnh Điện Biên và các đoàn thể tỉnh ký kết giao ước thi đua năm 2018.
Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ VN tỉnh Điện Biên và các đoàn thể tỉnh ký kết giao ước thi đua năm 2018.
Lên top