LĐLĐ tỉnh Đắk Nông: Tổ chức Hội thao Công nhân viên chức, lao động năm 2019

LĐLĐ tỉnh Đắk Nông tổ chức hội thao nhằm tiến tới chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Ảnh Quang Hùng
LĐLĐ tỉnh Đắk Nông tổ chức hội thao nhằm tiến tới chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Ảnh Quang Hùng
LĐLĐ tỉnh Đắk Nông tổ chức hội thao nhằm tiến tới chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Ảnh Quang Hùng
Lên top